Over het leerorkest

Stichting leerorkest Groningen is opgericht vanuit de inspirerende omgeving van het El Sistema en de Leerokesten die reeds zijn opgericht in Nederland (Leerorkest Amsterdam Zuidoost en het Frysk Leerorkest)

Stichting Leerorkest Groningen heeft een droom dat ieder kind in de provincie Groningen de mogelijkheid heeft om een muziekinstrument te leren bespelen en samenspeelervaring op kan doen in orkestverband. Muziek is voor iedereen! Samen muziek maken is goed voor het zelfvertrouwen, bevordert samenwerking en stimuleert integratie. Stichting Leerorkest Groningen wil daarom lessen aanbieden in een laagdrempelige, gestructureerde en veilige leeromgeving.

Alle kinderen moeten de kans krijgen hun muzikale talenten te ontdekken en te ontplooien. Daarnaast vindt Stichting Leerorkest Groningen het belangrijk dat de kinderen samen muziek maken. Samen sta je sterk, samen kun je van elkaar leren en samen kan er iets bijzonders gemaakt worden. Daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat muziekeducatie bijdraagt aan de intellectuele en sociale vaardigheden van kinderen en daarmee een belangrijke bijdrage kan leveren voor hun toekomst. Doordat alle kinderen in de basisschool worden benaderd biedt het Leerorkest kansen aan kinderen die zonder dit project niet snel de weg zouden vinden naar muziekonderwijs.

Stichting Leerorkest Groningen wil kinderen onder schooltijd een basisopleiding muziek bieden die gericht is op samenspel. Het uitgangspunt daarbij is om al na een paar weken les samen te gaan spelen in orkest verband. Voor het Leerorkest is een speciale methode ontwikkeld en er worden orkeststukken op maat geschreven. Arrangeurs en componisten schrijven aansluitend bij de mogelijkheden van de kinderen uitdagende orkestpartijen. Zo is de afstemming in de instrumentale lessen op de orkestpartijen optimaal.

De opzet van Stichting Leerorkest Groningen bestaat uit instrumentale lessen, deelrepetities en grote orkestrepetities. Bij de instrumentale lessen bestaan de groepen uit zes tot acht kinderen. De deelrepetities vinden plaats met de kinderen uit de klas en de grote orkestrepetities zullen breder plaatsvinden over meerdere scholen. De instrumentale lessen vinden wekelijks plaats onder schooltijd.

Stichting Leerorkest Groningen gaat samenwerkingsverbanden zoeken met muziekscholen en verenigingen zodat de kinderen na hun periode van lessen op school door kunnen stromen. In eerste instantie zullen de lessen gegeven worden in groep 5 van de basisschool. Het uiteindelijke doel van Stichting Leerokest Groningen is om de lessen aan te bieden in groep 5 tot en met 8 van de basisschool.