slogan

Stichting Leerorkest Groningen staat voor muzikale kansen. Zij heeft de ambitie om ieder kind in de provincie Groningen de mogelijkheid te geven een muziekinstrument te leren bespelen en samen te laten spelen in een orkest. Deze ambitie komt voort uit het idee dat elk kind de kans moet krijgen zijn of haar muzikale talenten te ontdekken en te ontplooien. Muziek is voor iedereen!

Muziek maakt slim!

Samen muziek maken is goed voor het zelfvertrouwen, het bevordert samenwerking en stimuleert integratie. Ook draagt muziek educatie bij aan de intellectuele en sociale vaardigheden van kinderen.

Samenspelen in een orkest

De leerlingen volgen instrumentale lessen, nemen deel aan deelrepetities en grote orkestrepetities. De instrumentale lessen vinden wekelijks plaats onder schooltijd. Hierbij bestaan de groepen uit zes tot acht kinderen. De deelrepetities vinden plaats met alle kinderen uit de klas en voor de grote orkestrepetities komen de kinderen van meerdere scholen bij elkaar om samen te repeteren.

Steun het Leerorkest

Word vriend of vrijwilliger: info@leerorkestgroningen.nl.
Wilt u het Leerorkest Groningen steunen middels een financiŽle bijdrage, dan kunt u uw gift storten op bankrekeningnummer: NL72 RABO 0311 6448 21. Informatie: www.leerorkestgroningen.nl Postadres: Stichting Leerorkest Groningen, De Gear 24, 8701 LZ Bolsward.